Karlovy Vary

UTDVV

Prezentace k předmětu UTDVV

Pojetí, principy a cíle VV podle Hazukové (ze script Příprava učitele na rozhodování ve VV 1, 1994)

Kategorie pro didaktickou analýzu výtvarného úkolu podle Hazukové

Didaktická analýza výtvarného úkolu podle Hazukové

Příprava učitele na výuku ve Vv podle Hazukové (doplněno VZ)

Výtvarné vnímání, myšlení a vyjadřování; výtvarně projevové typy žáků; Ke krizi dětského výtvarného projevu podle Roeselové (Didaktika výtvarné výchovy V nejen pro ZUŠ 2001)

Triáda podle Roeselové "NÁMĚT-VÝTVARNÝ ÚKOL-TECHNIKA

Jak si poradit s hodnocením? (Slavík)

VTIST

Prezentace k předmětu VTIST

ČPV

Prezentace k předmětu ČPV